Том 98, № 1 (2016)

Зміст

Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

S. Cherniavskyi, Yu. Orlov
PDF
5-16
E. Skulysh, Yu. Irkha
PDF
19-33
V. Piaskowskyi
PDF
36-46
V. Sevruk, S. Pavlenko
PDF
49-60
V. Finaheiev
PDF
63-80
O. Illiashenko
83-90
I. Proskurniak
PDF
92-107

Теоретичні та історичні аспекти правознавства

O. Motliakh, I. Bohdan
PDF
110-117
V. Khomenko
PDF
120-131
N. Makarenko
PDF
133-140
I. Kupranets, V. Matvienko
PDF
142-154
I. Tsiupryk, D. Alieksieieva-Protsyuk
PDF
157-169
A. Daniel
PDF
172-179
M. Sofyin
PDF
182-194
A. Vavrysh
197-204
O. Sivak
PDF
206-219
T. Stolyar
PDF
221-233

Діяльність працівників правоохоронних органів

V. Vasylynchuk, V. Dubyna, A. Nebytov
PDF
235-246
A. Zapototskyy, S. Vyazmikin
PDF
249-256
O. Yemets
PDF
258-266
V. Areshonkov
279-280
V. Bondarenko
PDF
281-293
V. Bodnar
PDF
296-306
O. Rivchachenko
PDF
309-316

Історичні аспекти

S. Gubar
PDF
319-329
A. Holokolosova
PDF
332-340

Рецензії

V. Gorbachevskiy, I. Kopotun
PDF
343-346
N. Armash
PDF
348-351
I. Ohrimenko
PDF
353-357