Головна сторінка

Науковий журнал · Виходить чотири рази на рік · Заснований 1996 року · Засновник – Національна академія внутрішніх справ · Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 23858-13698 ПР від 3 квітня 2019 року · Включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 15 жовтня 2019 року № 1301) · Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2410-3594

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: чотири  рази на рік.

Розділи журналу:

ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ТЕОРЕТИЧНІ Й ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗНАВСТВА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

РЕЦЕНЗІЇ

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.