Редакційна колегія

Головний редактор видання  

Чернявський Сергій Сергійович, проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar

 
Редакційна колегія  
Відацкі Ян, декан факультету права, адміністрації та міжнародних відносин Краківської академії ім. Анджея Фрич Моджевського, доктор філософії, професор (Республіка Польща)
ORCID
Веб-сайт, Веб-сайт

Галунько Валентин Васильович, директор приватної установи «Науково-дослідний інститут публічного права», доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Веб-сайт

Гультай Михайло Мирославович, суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук
Веб-сайт

Кваша Оксана Олександрівна, завідувач кафедри галузевих правових наук факультету правознавства та міжнародних відносин Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID 
Google Scholar
Веб-сайт

Кришевич Ольга Володимирівна, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar

Кузнецов Віталій Володимирович, завідувач кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету правничих наук Інституту управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID

Лошицький Михайло Васильович, ректор Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Веб-сайт

Павленко Сергій Олексійович, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID

Погорецький Микола Анатолійович, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar
Веб-сайт, Веб-сайт

Савченко Андрій Володимирович, завідувач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID 
Google Scholar 
Веб-сайт

Севрук Володимир Геннадійович, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
ORCID 
Google Scholar

Дрозд Олексій Юрійович, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ 
ORCID 
Google Scholar
Веб-сайт

Чубенко Антон Григорович, директор Академії фінансового моніторингу, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID 
Google Scholar
Веб-сайт

Шакун Василь Іванович, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar
Веб-сайт, Веб-сайт, Веб-сайт