Завдання, об’єкти й питання компʼютерно-технічної судової експертизи

  • B. Teplytskyi

    директор Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України – керівник Експертної служби МВС України, м. Київ

Ключові слова: судова експертиза, компʼютерно-технічна експертиза, програмне забезпечення, помилки слідчого

Анотація

На підставі аналізу сучасної криміногенної ситуації та практики розслідування злочинів, пов’язаних з обігом комп’ютерної інформації, а також злочинів, у яких комп’ютерні інформаційні системи слугують засобами та знаряддями вчинення злочину, у контексті діяльності судового експерта досліджено проблемні питання, пов’язані з особливостями визначення завдань та об’єктів компʼютерно-технічної експертизи. Доведено, що найважливішими завданнями слідчих та оперативних працівників є пошук, фіксація, вилучення та надання експерту в неушкодженому вигляді матеріальних об’єктів – носіїв комп’ютерної інформації, що набувають статусу об’єктів експертного дослідження та правильне визначення завдань компʼютерно-технічної експертизи, серед яких: 1) діагностування апаратних засобів комп’ютерної системи; 2) визначення функціонального призначення, характеристик
і реалізованих вимог, алгоритму й структурних особливостей, поточного стану представленого програмного системного та прикладного забезпечення; 3) пошук, виявлення, аналіз й оцінка кібернетичної інформації (комп’ютерних даних), підготовленої користувачем або створеної програмами для організації інформаційних процесів у комп’ютерній системі. Запропоновано авторську класифікацію об’єктів компʼютерно-технічної експертизи. Сформульовано основні вимоги до питань, які ставлять експертові для проведення відповідного виду експертиз. Проаналізовано типові помилки, яких припускаються в кримінальних провадженнях слідчі й оперативні працівники під час підготовки об’єктів для дослідження, а також суди (слідчі судді) в межах призначення компʼютерно-технічної експертизи. Ураховуючи сучасні потреби органів досудового розслідування, сформульовано перелік типових питань,
що можуть бути поставлені експертові, а також загальні вимоги до об’єктів, які направляють для проведення компʼютерно-технічної експертизи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

B. Teplytskyi

директор Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України – керівник Експертної служби МВС України, м. Київ


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Як цитувати
[1]
Teplytskyi, B. 1. Завдання, об’єкти й питання компʼютерно-технічної судової експертизи. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 108, 3 (1), 303-315.
Розділ
Діяльність працівників правоохоронних органів