Історія журналу

Заснований 1996 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 19326-9126 ПР від 13 серпня 2012 року)

Включений до переліку фахових видань МОН України з юридичних наук (наказ МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528)

Відзначений дипломом за І місце в Конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України.

Періодичність: чотири рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Чернявський С. С. (головний редактор), доктор юридичних наук, професор;

Аубакірова А. О., доктор юридичних наук, професор;

Галаган В. І., доктор юридичних наук, професор;

Гультай М. М., доктор юридичних наук;

Джужа А. О., доктор юридичних наук;

Дрозд О. Ю., доктор юридичних наук, доцент;

Кваша О. О., доктор юридичних наук, професор;

Кришевич О. В., кандидат юридичних наук, доцент;

Кузнецов В. В., доктор юридичних наук, професор;

Лошицький М. В., доктор юридичних наук, професор;

Павленко С. О., кандидат юридичних наук;

Погорецький М. А., доктор юридичних наук, професор;

Савченко А. В., доктор юридичних наук, професор;

Севрук В. Г., кандидат юридичних наук;

Чубенко А. Г., доктор юридичних наук, професор;

Шакун В. І., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України