Національна академія внутрішніх справ Періодичні наукові видання


Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

Науковий журнал • Виходить друком чотири рази на рік • Заснований 1996 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 19326-9126 ПР від 13 серпня 2012 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2410-3594

Мови видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Філософські та методологічні проблеми права

Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2011 • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17565-6415Р від 4 лютого 2011 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 21 листопада 2013 року № 1609) • Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4666 (Print) 

ISSN 2519-4674 (Online)

Мови видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Юридична психологія

Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2007 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21321-11121 ПР від 26 березня 2015 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних і психологічних наук (наказ МОН України від 13 липня 2015 року № 747) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4682 (Print)

ISSN 2519-4690 (Online)

Мови видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2011 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17476-6226 ПР від 1 лютого 2011 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 11 липня 2016 року № 820) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216(Print)

ISSN 2519-4313(Online)

Мови видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

1 - 4 з 4 результатів