Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ

Науковий журнал • Виходить друком чотири рази на рік • Заснований 1996 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 19326-9126 ПР від 13 серпня 2012 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2410-3594

Мови видання: українська, російська, англійська.


Зображення домашньої сторінки журналу

Періодичність: чотири  рази на рік.

Голова редколегії - Чернєй Володимир Васильович

Заступник голови редколегії - Гусарєв Станіслав Дмитрович

Заступник голови редколегії - Чернявський Сергій Сергійович

Відповідальний редактор - Лошицький Михайло Васильович

 

Редакційна колегія

Етика публікацій і співпраці з авторами

Контактна інформація

Індексування журналу

 

Розділи журналу:

ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ТЕОРЕТИЧНІ Й ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗНАВСТВА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

РЕЦЕНЗІЇ


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.